Trening

Sprintintervaller på Gjøvik

Eskil har lagt to fine sprintintervaller på Gjøvik. Kart kan lastes ned og skrives ut av hver enkelt og løpes når det passer. Flere kan evt avtale å løpe samtidig. Det er ingen postmarkeringer.

Det er ikke lagt noen jobb med layout på kart. Målestokk 1:4.000 ved utskrift på A4. Ekvidistanse 2 meter. Begge kartutsnitt revidert 2022.

NB: Det graves i vann- og avløpsledninger i Øvre Torvgate (veien som krysses mellom post 7 og 8 på intevall 2). Her kan det bli sperret mer om man venter noen dager med å løpe. Sperringen er sjekket 27. september.

Tusen takk til Eskil og god trening!

Legg igjen en kommentar