Sprintintervaller på Gjøvik

Eskil har lagt to fine sprintintervaller på Gjøvik. Kart kan lastes ned og skrives ut av hver enkelt og løpes når det passer. Flere kan evt avtale å løpe samtidig. Det er ingen postmarkeringer.

Det er ikke lagt noen jobb med layout på kart. Målestokk 1:4.000 ved utskrift på A4. Ekvidistanse 2 meter. Begge kartutsnitt revidert 2022.

NB: Det graves i vann- og avløpsledninger i Øvre Torvgate (veien som krysses mellom post 7 og 8 på intevall 2). Her kan det bli sperret mer om man venter noen dager med å løpe. Sperringen er sjekket 27. september.

Tusen takk til Eskil og god trening!

Legg igjen en kommentar