Trening

Trening 2022

Trening 2021

Nå som sesongen nærmer seg vil nok de fleste av klubbene i regionen tilby regelmessige treningsopplegg til løperne sine. Vi håper at det kan bli åpenhet rundt disse øktene i regionen og at det informeres om hvor det er mulig å få seg en god økt på kart i bart terreng! Bruk gjerne den nye funksjonen i eventor med «ukas løype» til å legge ut oppleggene!

Ukas løype i eventor for Innlandet

Trening 2020

Det vil hver uke framover bli tilbud om enten en o-teknisk trening eller en konkurranselik økt i regi av Mjøs-o. På de konkurranselike øktene vil det bli mulighet for å laste opp spor i Livelox. Postene på skogsøktene er merket med rød/hvite-merkebånd. Merkebåndene løser seg opp etter litt tid, spesielt ved regn, kan man ikke regne med å finne merkebånd senere enn det tidspunktet løypene er angitt for.

Følg myndighetenes råd i forhold til smittevern når du reiser til og fra trening, samt tar øktene. Øktene skal løpes individuelt, hold avstand.

Uke 16 Mjøs-o: Stavåsen, Elverum

Uke 17 Mjøs-o: Moskogen, Ringsaker

 • Fra: 16.04, merket med gule merkebånd
 • Postplukk – Husk å være nøye på inn og utganger av postene
 • C-løype

Uke 17 Mjøs-o: Engsmarka, Toten-Troll

Uke 18 Mjøs-O: Mosjømarka, Løten OL

Sprint i Hamar sentrum:

Uke 19 Mjøs-o: Fossmarka, Ringsaker (Momentøkt)

Fra 05.05 vil det henge ute en momentøkt med korridor og skråli. Korridoren er på ca 3 km. A-løypa er 5.3km, B/C er 3.2 km, det finnes kuttemuligheter i korridoren og løypene for de som vil det. Det anbefales at dere starter med korridoren. På en økt som dette er det ikke løpsfarten som er det viktigste, ro heller litt ned slik at dere har full kontroll på det O-tekniske. Postene vil være merket med blå merkebånd.

Uke 20 Mjøs-o: Vind, Gjø-Vard (mellomdistanse) + Lillehammer (sprint)

 • Livelox
 • Ungdomsmøte i Teams
  • 11-14 år: onsdag 20. mai kl 20:00 (B/C-løyper + sosialt)
  • 15-20 år: onsdag 20. mai kl 20:30 (A-løyper + sosialt)
 • Det henger nå ute en mellomdistanse merket for det meste med blå merkebånd (også et par gule), løypene er 4.7 og 3.1 km. En A og en B/C løype. Satser på at det er litt enklere å se merkebåndene denne gangen. Parkering lønner seg i nærheten av Vind idrettsplass.
 • A-løype
 • B/C-løype

Det ligger også en sprintøkt ute fra Lillehammer. Parkering lønner seg ved Håkons hall. Det er rett utenfor kartet ved startpost. Det skal være gode muligheter for ulike veivalg så her bør det bli flere ulike spor på Livelox.

Uke 21 Mjøs-o: Brynsåsen, Vallset-Stange (momentøkt)

 • Denne ukens ukas løype utgår pga det er i det samme terrenget som det første nammocup-løpet som skal arrangeres 6.juni.

Uke 22 Mjøs-o: Vesterås, Gjø-Vard (mellomdistanse) + Hamar (sprint)

Det henger nå ute merkebånd til to forskjellige løyper på Vesteråskartet til GjøVard. Postene er merket med blå merkebånd og skal være tydelige å se. Hvis noen av merkebåndene har blitt borte vil jeg gjerne at dere gir beskjed så fort som mulig.

Det er også lagt en sprint i Hamar sentrum som kan løpes, her er det ikke merkebånd. Løypene vil bli brukt på neste teamsmøte 3.juni.

Merk at merkebåndene i langløypa på post 4&5 er borte, post 9 henger muligens litt feil.

Uke 23 Mjøs-o: Birkebeinerstadion, Lillehammer (momentøkt)

Ukas løype er en momentøkt fra Birkebeiner skistadion i Lillehammer. Det henger ute en postplukk merket med blå merkebånd, det er gode kuttemuligheter i begge løypene for de som ønsker det. En god anledning til å trene på inn og utganger av postene før årets første Nammo-cup 6.juni! Det tilbys også en litt kortere postplukk med en korridor som erstatning på den siste delen. Dette blir da en økt med litt variasjon som kan være svært lurt å gjennomføre før sesongen starter skikkelig.

Mangler merkebånd på post 2&15 i langløypa etter at postuthengeren dessverre glemte disse to postene.

A-løype

Postplukk med korridor

B/C-løype

Uke 24 Mjøs-o: Lygna, Hadeland (mellomdistanse) + Brummundal, Ringsaker (sprint)

 • Det er laget to mellomdistanseøkter med utgangspunkt fra skistadion på Lygna. A-løypa er 4.4 km, mens B/C-løypa er 3.5km.
 • A-mellom
 • B/C-mellom
 • Livelox Lygna
 • Sprint
 • Livelox
 • Teamsmøtet utgår pga Nammo-cup på Elverum 17.juni.
 • Parkering ved skistadion.

Uke 25 Mjøs-o: Budor, Løten (momentøkt)

Det har blitt laget to forskjellige momentøkter fra skistadion på Budor. En variant hvor det er linjeorientering den første delen og en korridor til slutt. Den andre delen er en litt enklere korridor på ca 3 km. Det kan være lurt å printe ut et vanlig kart uten korridor eller hvite områder på kartet som dere kan ha med dere som hjelp hvis dere mister kontrollen i løpet av korridoren.