Mjøs-o

Innkalling: Årsmøte i Mjøs-O

Mjøs-O innkaller til årsmøte mandag 16. november kl. 18:00Teams (digitalt møte). Klubbene kan møte med to representanter hver, men hver klubb har kun én stemme ved stemmegivning. Husk påmeldingsfrist i dag 9.11.2020 fra klubbene til gunn.elin.rudi@gmail.com med opplysninger om klubb, navn og e-postadresse.

Innkalling til årsmøtet

Årsmelding 2020

Regnskap 2020 og budsjett 2021

Revisjonsrapport 2020

Forslag til arbeidsfordeling mellom arrangørklubb og Mjøs-O, Nammo-cup

Forslag til aktiviteter 2021 med ansvarsfordeling (Nammo-cup, NM/Norges-cup-reiser, Bedrifts-o-løp, samlinger)

Valgkomiteens innstilling

(Alle dokumentene i én fil)

Legg igjen en kommentar