Junior (17-20)Rekrutt (8-12)TreningUngdom (13-16)

Alternativt opplegg for Mjøs-o grunnet koronaviruset.

På grunn av situasjonen med Koronaviruset har alt av O-løp denne våren dessverre enten blitt utsatt eller avlyst. Det er allikevel viktig at dere får trent best mulig i løpet av denne tiden. Nå som snøen etterhvert forsvinner er det viktig at dere kommer godt i gang med den O-tekniske treningen slik at dere er best mulig rustet når løpene starter opp igjen.

Alle treningsopplegg er samlet på siden «Korona-trening» i hovedmenyen.

Så fort jeg har fått tilgang til kartfilene fra de andre klubbene skal jeg lage løyper som dere kan løpe med bruk av f.eks Usynlig-O de neste ukene.

Treningssiden oppdateres med ulike tilbud så fort de er klare.

NB: Dette er ikke en organisert trening, men et tilbud der en kan dra ut alene eller med familien.

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger! NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Se følgende sitater fra FHI:

«Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»

«Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»

«Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

NOFs anbefalinger

NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Egenorganisert trening

Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen felles oppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

For de av dere som oppholder dere i Oslo-området har Oppsal også noen økter hengende ute for tiden:

Legg igjen en kommentar