Mjøs-o

Mjøs-O er tildelt 360.000 kr av Lotteri og stiftelsestilsynet

Det er en gledens dag for Mjøs-O!

Vi sendte i februar inn en søknad til Lotteri – og stiftelsestilsynet vedrørende tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Vi har den siste tiden ventet spent på svar på søknaden vår og i dag kom svaret – og vi fikk full uttelling på søknaden.

Lotteri- og stiftelsestilsynet hadde en pott på 200 millioner kroner som skulle fordeles etter søknader til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Hovedfokus var på inkludering, lavinntektsfamilier og samt jentemiljøer.

Vi i Mjøs-O opplevde at dette er midt i kjernen av vårt arbeid, nemlig at vår aktivitet skal treffe flest mulig og skape mer aktive orienteringsløpere. Vi ønsker at aktiviteten skal være så rimelig som mulig slik at det er mulig for alle å være med, samtidig som det skal være attraktivt, og skape sosiale bånd og vennskap i idretten.

I søknadsprosessen har vi fått god hjelp av fagkonsulent i Norges Orienteringsforbund Lone Brochmann. Uten hennes veiledning og kunnskap hadde vi ikke fått til en så god søknad.

Med et tilskudd på 360.000 kroner over 2 år skal vi kunne fortsette den gode aktiviteten vi allerede har i Mjøs-O, og det skal også være rimelig å være med på Mjøs-O aktivitet.

Med det sagt ønsker vi å invitere klubbene i Mjøs-O til mer informasjon om tilskuddet og rammene som er gitt, samt idemyldring og innspill til videre drift inneværende år og i 2024.

Vi inviterer derfor til møte i forbindelse med NAMMO cup løp 3 den 31.mai i Moskogen/Moelv. Vi ber her klubbene møte med maks to representanter. Møtet vil bli avholdt i etterkant av NAMMO cupen (cirka klokka 19.15-20.30) i Moelv (nærmere beskjed om sted kommer). Ber om tilbakemelding til undertegnede i forhold til hvem som møter fra hvilke klubber.

Men først skal vi nå løpe 15-stafetten, en utrolig morsom stafett.  Dette vel vitende om at vår aktivitet bli lagt merke til og verdsatt, noe som betyr mye for oss.

På vegne av Mjøs-O

Solveig Sørlien Stenberg  (styreleder)

Mjøs-O, her representert ved aktivitetskoordinator Eskil Sande Gullord (t.h), var en av flere frivillige organisasjoner og idrettslag som fikk innvilget sin søknad, og mottok gratulasjoner av politikere i Stange kommune.

Foto: privat

Legg igjen en kommentar